zo 22 apr 2018  om 10:00
Voorganger: Ds Westerink
Kerk in Zeddam
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Martin Boslooper
Koster  : Willemien Onstenk


Crèche
Jannie Harmsen is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Coby von der Brüggen leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, 0314-662005.

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam.

Collecte  
Protestantse Kerk collecte - Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

 

terug