Home Home

Dit is de website van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam. Je kunt in deze website allerlei informatie vinden hoe en wat en op welke wijze wij invulling geven aan ons christen zijn.

 

 
Foto's Foto's

Herinneringen ophalen aan de hand van foto's geeft veelal plezier. Van onze activiteiten worden foto's gemaakt en deze willen wij graag met jullie delen in ons fotoalbum

 
Nieuws Nieuws

In deze rubriek wordt het actuele nieuws vermeld. Je hoeft alleen maar op één van onderstaande links te klikken voor uitgebreide informatie.

Mededeling rond het voorgestelde beroep op mw. ds. H.J. Nieuwenhuis

In de kerkenraadsvergadering van 11 september 2018 heeft de Kerkenraad van de gemeente ’s-Heerenberg – Zeddam het advies overgenomen van de beroepingscommissie om de procedure in gang te zetten om mw. ds. H. J. Nieuwenhuis te beroepen als predikante. Zij is momenteel als predikant-diaconaal toerustingswerker door Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Sumatra (Indonesië). 
De kerkenraad volgt verheugd het advies van de beroepingscommissie op.
Met deze mededeling aan u, gemeente, zet de kerkenraad namens u de volgende stap in de procedure om een beroep op mw ds. Nieuwenhuis te kunnen uitbrengen.
Heeft u bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dan dienen deze bezwaren binnen 5 dagen na de bekendmaking in de dienst van zondag 16 september schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer H.G. Veld.
Nadat deze 5 dagen zijn verstreken, of wanneer eventuele bezwaren ongegrond zijn verklaard, kan en zal de kerkenraad het beroep op ds. Nieuwenhuis uitbrengen.
Nadat het beroep is uitgebracht heeft ds. Nieuwenhuis 3 weken de tijd om op dit beroep te reageren. Zodra deze reactie binnen is wordt u hierover geïnformeerd.
Bij aanvaarding van het beroep zal zij op 1 april 2019 in dienst van onze gemeente treden.
We bedanken de beroepingscommissie van harte voor het door hen gedane werk!

De kerkenraad, 11 september 2018


AVG- nieuwe Europese privacywetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Om te kunnen voldoen aan de regelgeving zullen er maatregelen genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving. Tot die tijd zullen een aantal onderdelen van deze website alleen toegankelijk zijn via een ledenpagina. De betreffende leden worden hierover geinformeerd. 

Kerknieuws Protestantse Kerk Nederland
 

 
Meeluisteren

Meeluisteren


Ga direct naar Kerk in Zeddam

Ga direct naar Kerk in 's-Heerenberg

 
Direct naar Direct naar


Is er sprake van ziekte?

Ben je nieuw in de kerk?

Wil je gaan trouwen?

Is er een kind geboren?

Ga je verhuizen?

In geval van overlijden?

Hoe kan ik aan collectebonnen komen?
 

 
Samenwerking buurtgemeenten Samenwerking buurtgemeenten

In deze rubriek kan je lezen hoe het verloop is van de samenwerking van onze gemeente met de omliggende gemeenten.

lees meer »
 
Beleidsaangelegenheden Beleidsaangelegenheden
lees meer »