zo 18 feb 2018  om 10:00
Voorganger: Ds F.A. Gijzel
Kerk in Zeddam
Ouderling: Rob van Zadelhoff
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Mentink
Koster  : Willemien Onstenk


Crèche
Eveline en Sylvia zijn aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Marian of Arjan Kessel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendal, 0314-662236 of 06-50267502

Bijzondere dienst
Vanuit de praatgroep Geloof en Leven is het idee ontstaan om op 18 februari een bijzondere dienst te houden. Graag willen wij met u van gedachte wisselen over een paar onderwerpen, die in deze tijd actueel zijn.
Het is de bedoeling om de kerkbezoekers in drie groepen te verdelen en ieder mag zelf uitkiezen bij welk onderwerp hij of zij wil meedoen.
De groepen zijn armoede, eenzaamheid en niet kunnen lezen en/of schrijven, en de groep zingen. Peter van der Weerd,  Adrie Polman en Jos Thomassen zullen de drie groepen ondersteunen.
De belangrijke punten uit de gesprekken zullen aan de kerkenraad worden voorgelegd, in de hoop dat er iets mee gedaan kan worden of in ieder geval de aandacht krijgt. Wij hopen op een goede opkomst zodat er meer meningen gehoord kunnen worden. Samen in gesprek geeft informatie en misschien ook een andere kijk op zaken.

Cantorij 
Aan deze dienst werkt mee onze cantorij olv Jos Thomassen.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam

Collecte 
Collecte Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van voeding en acute medische zorg. 
De omgeving roept dan al snel: “Doe je dier toch de deur uit!“. Maar een huisdier is voor veel mensen, dus ook voor mensen die het tijdelijk niet zonder hulp redden een heel dierbaar bezit. Een dier biedt ze rust in een vaak stressvolle situatie. Een dier biedt ze genegenheid en is trouw. Voor mensen alleen, maar ook voor een heel gezin is een huisdier een belangrijk maatje. We vergeten te vaak dat het hebben van een huisdier kan bijdragen tot het aangaan en houden van sociale contacten. Goede zorg voor een huisdier kan voor een eigenaar een probleem zijn omdat er niet voldoende middelen zijn voor bijvoorbeeld diervoeding of medische zorg. Nijpend wordt het als het huisdier acuut ernstig ziek wordt of gewond raakt. De kosten voor de dierenarts kunnen snel oplopen. 
Internet: https://huisdierenwelzijn.nl/
 

terug