Kort verslag bijeenkomst 24 oktober 2017 Kort verslag bijeenkomst 24 oktober 2017

Onderwerp: De plek van de vrouw in de samenleving.

Toen ik klaar was met het verslag merkte ik, dat de groep vaak van onderwerp wisselde en ook losse opmerkingen werden gemaakt.
Ik heb het ook maar zo opgeschreven................

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst 26 september 2017 Kort verslag bijeenkomst 26 september 2017

Vooraf was aan de deelnemers een lijst met onderwerpen toegestuurd waarin onderwerpen werden opgesomd die interessant of belangrijk worden gevonden om met elkaar te bespreken. Aan het eind van dit verslag worden de onderwerpen ook nog eens op een rijtje gezet, in de hoop dat de lezers van 'Kerkepraat' geïnspireerd worden om deze boeiende gesprekken ook eens bij te wonen..............

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst van 22 augustus 2017 Kort verslag bijeenkomst van 22 augustus 2017

Verslaglegging
Degene die het verslag gemaakt heeft stuurt deze naar de groepsleden.
Als iemand belangrijke informatie mist of andere belangrijke info wil inbrengen, dan wordt dit .......

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst 27 juni 2017 Kort verslag bijeenkomst 27 juni 2017

Christa opent met gebed.
Het thema van deze avond is de zorg voor ouderen.
De discussie begint over de enorme bezuinigingen in de zorg die er toe hebben geleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen,  

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst 23 mei 2017 Kort verslag bijeenkomst 23 mei 2017

De bedoeling was om deze avond te spreken over “man en vrouw”. De vraag rijst of het wel zin heeft om met slechts twee vrouwen versus vijf mannen over het geplande onderwerp te praten. Het onderwerp wordt daarom verschoven naar juli.  Hiervoor in de plaats komt 'begraven of cremeren?' 

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst 25 april 2017 Kort verslag bijeenkomst 25 april 2017

Alvorens in te gaan op de afgesproken onderwerpen komt allereerste het verslag aan de orde dat door Peter van de Weerd werd gemaakt. Allen vinden dit een goed én mooi verslag. Adrie benadrukt ......
 

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst maart 2017 Kort verslag bijeenkomst maart 2017

De vorige keer is de inrichting van de eredienst ter sprake gekomen. Toen was besloten dat we als gespreksgroep een eredienst zouden gaan voorbereiden. Drie van ons hebben de afgelopen maand een raamwerk opgesteld voor deze dienst. Dit raamwerk is nu besproken...........

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst februari 2017 Kort verslag bijeenkomst februari 2017

De maandelijkse bijeenkomst van 17 januari had als onderwerp hoe je het vertrouwen in je geloof vasthoudt als er om je heen traumatische gebeurtenissen plaatsvinden. De bijeenkomst van vandaag, 28 februari 2017, wordt een begin gemaakt met het brede onderwerp Vergrijzing van de Kerk..............

lees meer »
 
Kort verslag bijeenkomst januari 2017 Kort verslag bijeenkomst januari 2017

De bijeenkomsten vinden plaats op iedere 3e dinsdag van de maand en het hele jaar door. Voor mensen die wel de verslagen lezen kan het ook nog zinvol zijn om soms je eigen mening te vormen of bij te stellen en ook dit kan een bijdrage zijn van de verslagen.........

lees meer »