wo 18 april 2018

Oecumenische Gespreksgroep

Locatie: 
 Imminkhuis in Zeddam
Tijdstip: 
 20.00 uur


Tijdens de laatst gehouden thema avond van 21 februari jl. werd er uitvoerig gediscussieerd over het onderwerp “ Bidden ”. 
De oecumenische werkgroep “Twee kerken -- Eén taak” nodigt u van harte uit namens Pastor Ben Aarsen om mee te praten over en luisteren naar de kerkelijke rituelen en gebruiken. Ds. Frans Gijzel heeft op 21 februari jl. wegens emeritaat afscheid genomen van onze oecumenische gespreksgroep. De avond staat wederom in het teken van “ Bidden “. Dit zal zeker weer een boeiend vervolg zijn voor de enthousiaste aanhang en de mogelijke nieuwkomers, welke ook van harte welkom zijn.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Maarten van der Wolf telefoon 06-22245871.

terug